Erfarenhet

Jag har arbetat inom byggbranschen i trettio år; de första tolv åren som träarbetare, därefter en tid som arbetsledare. Under de senaste femton åren har jag arbetat som arbetschef med budgetansvar. Ända sedan starten av ByggPartner AB år 1992 har jag ingått i ledningsgruppen och arbetat med ledning av såväl serviceuppdrag som entreprenadprojekt. Utvecklingen av ByggPartners Ekonomibesiktning, ett koncept för analys av fastigheters totala driftsekonomi, har också legat under mitt ansvar. Under senare tid har jag arbetat med att skapa rutiner och arbetsmetoder för hantering av byggrelaterade försäkringsskador.

Bredd och djup

Kombinationen av praktiskt byggande och ledande befattning har skapat en bred och djup erfarenhet som kommer väl till pass i mitt arbete med att bistå mina kunder med analyser och råd gällande alla typer av byggfrågor. Mer detaljerad CV kan tillhandahållas på begäran.