Varför anlita Olle Andersson Byggkonsult?

Förutsättningarna förändras snabbt i vårt samhälle, vilket även gäller byggbranschen. Det gäller att ständigt hålla sig uppdaterad avseende nya metoder, material,lagar och förordningar samt att ha ett bra nätverk av kompetenta specialister. Denna fackkunskap i kombination med lång praktisk erfarenhet av byggnation borgar för bra rådgivning och kostnadseffektiva lösningar.

Erbjudande

Olle Andersson Byggkonsult erbjuder följande tjänster: • Byggledning • Kostnadsberäkningar för ny- och ombyggnader • Besiktning, rapportering och kalkylering vid försäkringsskador • Rollen som kvalitetsansvarig enligt Plan- och ByggLagen (PBL) • Upprättande av bygghandlingar och förfrågningsunderlag • Kapacitetsförstärkning vid arbetstoppar • Allmän byggrådgivning Välkommen att höra av dig!